ေဝေလး >> TEN THINGS I HATE ABOUT MYSELF

Saturday, November 29, 2008

၁။ အားနာတတ္တာ

၂။ ဘာမဆုိ သူမ်ားနဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး စဥ္းစားတတ္တာ

၃။ သူမ်ားေတြ ဘာေျပာမလဲဆုိတာကုိ အရင္ ေတြးတတ္တာ

၄။ စဥ္းစားလြန္းတာ

၅။ စကားနည္းတာ

၆။ ခံစားခ်က္ကုိမ်ိဳသိပ္ထားတတ္တာ

၇။ သူမ်ားဘက္ကုိစဥ္းစားေပးတတ္တာ

၈။ ေဒါသထြက္လြယ္တာ

၉။ အစြဲအလန္းၾကီးတာ

၁၀။ စိတ္မပါရင္ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္တတ္တာ0 comments: