ေခါင္ေခါင္>>Ten Things I Hate About Myself

Sunday, November 30, 2008

ဒါေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္ကိုယ္ကို မုန္းတာပါ...

၁။ ေဒါသၾကီးတဲ့သူ
၂။အစြဲအလန္းၾကီးတဲ့သူ
၃။ေလာဘၾကီးတဲ့သူ
၄။စိတ္ကူးယဥ္လြန္းတဲ့သူ
၅။အမွတ္မရွိတဲ့သူ
၆။တစ္ဇြတ္ထိုး စြတ္လုပ္တဲ့သူ
၇။အီမိုးရွင္းေတြကို ခံႏိုင္ရည္မရွိတဲ့သူ
၈။တစ္ေန႕ကို ၁၈ နာရီေလာက္အိပ္ႏိုင္တဲ့သူ
၉။အားနာျပီးဂတိေတြေပးတတ္တဲ့သူ
၁၀။ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္တဲ့သူ

မေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္။ ( ၁၀ ) ခုပဲ ဆိုလို႕ေလ...။

0 comments: