သဥၨာ>> ten things I hate about myself...

Sunday, November 30, 2008

ကိုအိကု (idulize) တဂ္လိုက္တဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ မုန္းတဲ့ ၁၀ ခ်က္ပါ။
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၾကည့္ရမတာေတြကို ေျပာျပပါေတာ့မယ္ ...

၁ ။ ။ သံသယႀကီးလြန္းတာ
၂ ။ ။ ေခါင္းမာတတ္တာ
၃ ။ ။ အားနာတတ္တာ
၄ ။ ။ အစြဲအလမ္းႀကီးတာ
၅ ။ ။ ခံစားနာက်င္တတ္တာ
၆ ။ ။ ဒဏ္ရာေတြကို မေမ့တက္တာ
၇ ။ ။ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္တာ
၈ ။ ။ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရင္ ဘာမွရွင္းျပမေနပဲ ဇြတ္လုပ္တတ္တာ
၉ ။ ။ ဘယ္တစ္ခုမွ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မတတ္ကၽြမ္းတာ
၁၀ ။ ။ အေရးႀကီးၿပီဆိုရင္ ေျပာစရာစကားေပ်ာက္သြားတတ္တာ

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဒီေလာက္ၾကည့္မရျဖစ္ေနမွန္း ခုမွ သိတယ္။
သူမ်ားေတြဆို ဘယ္ေလာက္အျမင္ကတ္ေနလိမ့္မလဲေနာ္.... :P

0 comments: