စိတ္ေျဖရာ >> Ten Things I Hate About Myself

Sunday, November 30, 2008

မုန္းတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ အေတာ္ေပါ... ဆယ္ခ်က္ဆိုေတာ့လည္း ဆယ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္
ဒီအခ်က္ေတြကိုေတာ့ ေမ အမုန္းဆံုးဘဲ

၁။ အခ်စ္ၾကီးတတ္လြန္းမူ
၂။ အစြဲအလမ္းၾကီးတတ္မူ
၃။ ေဒါသၾကီးလြန္းမူ
၄။ အလြန္ေခါင္းမာတတ္မူ
၅။ ေလာဘၾကီးမူ
၆။ အသနားလြန္တတ္မူ
၇။ ရြဲ႕ေၿပာတတ္မူ
၈။ သ၀န္တိုတတ္မူ
၉။ သူမ်ားအတြက္အၿမဲစိတ္ပူေပးတတ္မူ
၁၀။ ဇြဲမရွိတတ္မူ

0 comments: